Üldised ostutingimused

Üldised tingimused
Kliendil tekib tellimuse tegemisel maksekohustus, kui see ei ole tellimusel või pakkumisel sätestatud teisiti.
Teenuseid kasutatakse ettemaksu põhimõttel
Tellimuse eest tasumisel kinnitab klient, et soovib teenuse alustamist koheselt.

Tellimust tehes peab Klient nõustuma Lepingu tingimuste ja ostutingimustega.
Füüsilisest isikust Kliendil on õigus lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul, teatades sellest ette kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või esitades teenuse lõpetamise soov iseteeninduses. Leppingust taganemise korras on kliendil õigus tasu tagasi saada osas, mille võrra teenuse eest ettemakstud tasu lepingu lõpetamise aega ületab. Raha tagastatakse viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul teenuse lõpetamise teate jõudmisest Netpro’ni.
Taganemisõigus ei laiene registreeritud domeenile või domeenidele, aktiveeritud sertifikaatidele ja Netpro poolt valmistatud kodulehtedele.

Teenuse tellimine
Teenuse tellimisel tuleb valida sobiv veebimajutuse pakett ja kontrollida soovitud domeeni saadavavust.
Tellimuse kinnitamiseks tuleb Kliendil nõustuda Lepingu tingimuste ja Ostutingimustega.

Teenuste aktiveerimine
Veebimajutusteenus aktiveeritakse kohe pärast makse laekumist ning Kliendile saadetakse sellekohane e-mail vajalike ligipääsudega.
Domeenide ja tellitud sertifikaatide aktiveerimine võib aega võtta kuni 72 tundi. Täpsemat infot tellimuse kohta saab info@netpro.ee

Makseviisid ja valuuta
Teenuste eest on võimalik tasuda pangalingi (teenust pakub Maksekeskus AS) või pangaülekandega arve alusel.
Kõik hinnad on eurodes ja makseid võetakse vastu eurodes